TANITIM OFİSİ


Burs & Yurt Olanakları

 

BURSLAR

 

A. Başarı Bursları


Başarı bursları, ÖSYS'de dereceye giren öğrencilere ODTÜ Vakfı Üstün Başarı Bursu, ODTÜ Vakfı Başarı Bursu ve ODTÜ Temel Bilim Bursu isimleriyle verilmektedir. Bu burslar karşılıksız olup, öğrenci yerleştirildiği programda öğrenimine başarılı olarak (son iki dönem için, dönem ve/veya genel not ortalamasından herhangi biri 2.50 veya üzerinde olmalı) devam ettiği sürece verilir. Bu bursları kazanan öğrenciye burs otomatik olarak bağlanır. Başarı bursları ile ilgili detaylı bilgi her yıl ÖSYS kılavuzunda yer alır.

 

B. ODTÜ Burs ve Yardım Komitesinin Dağıtımını Üstlendiği Burs ve Yardımlar

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomik sorunları olan öğrencilerine destek olmayı bir görev bilmektedir. ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği yanında, birçok mezunumuz bireysel olarak veya kuruluşları ve çeşitli illerde faaliyet gösteren mezun dernekleri aracılığıyla çok sayıda öğrencimize burs olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerimizin aileleri de burs fonuna katkıda bulunmaktadır. Ayrıca birçok vakıf, dernek, kuruluş ve kişinin ODTÜ öğrencilerine verdiği bursların dağıtımı ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi tarafından yapılmaktadır.

 

Bu gruptaki bursların bazılarında öğrencinin başarı durumu (ÖSYS sonucu/genel not ortalaması) etkili olmakla beraber, genelde bu burslar başarılı öğrencilere verilen bir ödül değil, ekonomik sorunlar nedeni ile eğitimlerini sürdürmekte zorlanan öğrencilere yapılan yardımlardır. Nakit bursları öğrencinin bir aylık tüm masrafını (yemek, yurt, kitap, giyecek, yol vb.) karşılayacak kadar yüksek olabildiği gibi, küçük bir katkı ile sınırlı da kalabilmektedir. Öğrencinin ekonomik durumu göz önüne alınarak burslar dağıtılmakta ve bazı özel durumlarda bir öğrenci, nakit, yurt ve yemek burslarının hepsinden yararlanabilmektedir.

 

Yanlış beyanlar bursların adil dağıtılmasını ve gereksinimi olan bütün öğrencilere yeterli desteğin sağlanmasını engellemektedir. Her eğitim yılı başında kayıtlar sırasında burs başvurusunda bulunan 3500'ün üzerindeki öğrenciden bilgisayarla yapılan ön elemeyi geçen 2000 dolayındaki öğrenci sözlü görüşmeye çağırılır ve gereksinimi en çok olanlar saptanmaya çalışılır. Bursların dağıtımı öğrencilerin beyanları temel alınarak yapılır. Bununla beraber daha sonra yapılan araştırmalar sonunda yanlış beyan saptanırsa verilen burs geri alınarak disiplin soruşturması açılır.

 

Her yıl ODTÜ'yü kazanan 2500-2700 öğrencinin sadece 700-800'üne bu kanaldan burs olanağı sağlanabilmektedir. Öğrencilerimizin burs başvurusu yapmadan önce ülkemizin koşullarını göz önüne alarak kendi durumlarını değerlendirmeleri uygun olacaktır. Öğrencilerimizden, başkalarının hakkını çiğnememeye özen göstermelerini ve daha sonra üzücü durumlarla karşılaşmamak için gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz.

 

I. Başvuru

Devam eden ve yeni kayıt öğrencilerin burs başvuruları, başvuruların değerlendirilmesi ve bursların dağıtımı ile ilgili takvim her yıl Mayıs ayında ilan edilir. Devam eden öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı için burs başvuruları ve sözlü görüşmeleri Nisan-Mayıs aylarında yapılmaktadır. ODTÜ'yü yeni kazanan öğrenciler ise burs başvurularını üniversite ilk kayıtları sırasında yapmaktadır.

 

Burs almaya hak kazananların isimleri, eğitim yılının ilk haftalarında yapılan sözlü görüşmelerin tamamlanmasından yaklaşık iki hafta sonra ÖİDB Web sayfasında, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve 2. yurt ilan panolarında açıklanır.

 

Ancak, ailelerinin ekonomik durumunda burs başvurusu sırasında beyan ettiklerinden farklı bir durum ortaya çıkan öğrenciler yıl boyunca Öğrenci Özlük Bilgi Formu ve durumlarını açıklayan bir dilekçe ile ODTÜ Burs ve Yardım Komitesine başvurabilirler. Bu başvuru yeni bir burs talebi, alınan bursun artırılması veya burstan vazgeçme doğrultusunda olabilir. Burs ve yardımın başarısızlık nedeni ile kesilmiş olması durumunda bursun kesilme nedeni ortadan kalktığı zaman yeniden başvuru yapılabilir.

 

II. Burs ve Yardımlar

ODTÜ Burs Komitesi'nin dağıtımını üstlendiği burslar:

 

i. ODTÜ Nakit Bursu
ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği'nin (ÖDD), ODTÜ Geliştirme Vakfı, ODTÜ personelinin ve mezunlarının bağışlarından ve çeşitli etkinliklerden sağladığı, çeşitli kurumların ODTÜ öğrencilerine tahsis ettiği ve ODTÜ Burs Komitesi'nin dağıtımını üstlendiği nakit burslarını içermektedir. Bazı kurum burslarını alabilmek özel koşullara (başarı, belirli bir bölüm öğrencisi olmak gibi) bağlı olabilmektedir.

 

ii. Yurt Bursu
Sadece ODTÜ yurtlarında kalan öğrencilerin yararlanabildiği bu burs, öğrencinin yurttan ayrılması halinde otomatik olarak kesilir ve nakit bursuna çevrilemez.

 

iii. Yemek Bursu
Yemek bursları ODTÜ kafeteryasında öğle, akşam yemeği veya her ikisini de içerebilmektedir. Yemek bursu nakit bursuna çevrilemez. Öğrenci, aldığı yemek bursunu ders programına uygun olmadığı zaman, Kafeterya Müdürlüğü'ne başvurarak öğün zamanını değiştirebilir.

 

 

C. Kamu Kaynaklı Burslar


Bu burslar ile ilgili bilgiler, çeşitli basın ilanları ile ÖSYM kılavuzunda duyurulur. Burslarla ilgili ayrıntılı bilgiler bu kurumların ilgili bürolarından ve ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi Ofisi'nden sağlanabilir.

 

Kredi Yurtlar Kurumu Bursu
Kredi Yurtlar Kurumu Bursu  Başvuru Formu ve gerekli bilgi ÖSYM kılavuzu ile birlikte öğrencilere ulaştırılmaktadır. Normal eğitim süresi için verilen burs, bu süre sonunda öğrenci mezun olamamışsa bile otomatik olarak kesilmektedir. Ara sınıflarda başvuru yapılabilir. Ekonomik duruma göre verilen burslar, öğrenci başarısız olduğu zaman kesilir ve geri ödemeli bursa dönüşür. 

 

 

D. Diğer Burs Olanakları

 

Üniversitemiz öğrencilerine çeşitli dernek, vakıf ve şirketler de burs olanağı sağlamaktadır. Karşılıklı veya karşılıksız olabilen bu tür burslarla ilgili duyurular Öğrenci İşleri panolarından takip edilebilir.

 

Ayrıca birçok dernek, vakıf ve kurum gazete ilanları veya çeşitli yöntemlerle burs olanaklarını kamuya duyurmaktadır. Burs başvurusunda bulunulan kuruluşun güvenilirliği, bursun sürekliliği için önemlidir. Bu tür burslara başvuran öğrencilerin ilgili kurum hakkında bilgi edinmeleri gerekir.

 

Öğrenciler aldıkları her tür burs ile ilgili bilgileri Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı binası 2. katta bulunan Burs ve Yardım Komitesi Ofisi'ne bildirmelidir.

 

 

E. Üniversitede İlgi Duyulan Alanda Çalışma Olanağı


Üniversitede öğrenciler ilgi duydukları birimlerde, haftada en fazla 15 saat olmak üzere çalışabilirler. Bu birimler Kütüphane, Bazı Bölümler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Basın Bürosu, Havuz Müdürlüğü, Spor Müdürlüğü, Kültür ve Kongre Merkezi ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'dür.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Burs ve Yardım Ofisi
Tel: 0 312 210 34 08
Faks: 0 312 210 35 29
E-mail: burslar@metu.edu.tr 
URL: http://oidb.metu.edu.tr/burs-yardim

 

YURTLAR

 

Ankara Kampusu:

 

Ankara Kampusu’nda 2897 kız ve 3833 erkek öğrenci kapasiteli 18 adet öğrenci yurdu ve konukevi ile 535 öğrenci kapasiteli EBİ Özel Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Yurtlara giriş başvuruları, yeni kazanan öğrenciler için ders yılı başlamadan (Eylül ayında) yapılmaktadır. Ankara dışında ikamet etmekte olan öğrencilerin büyük çoğunluğu ders yılı başında, kalanı ise en geç Kasım ayında yurtlara yerleştirilebilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yurtlar Müdürlüğü - 2. Yurt Binası Giriş Katı
Tel: (0 312) 210 27 40 - 210 27 39
Faks: (0 312) 210 12 25
E-mail: wwwdorm@metu.edu.tr
URL: http://www.yurtmud.metu.edu.tr/