TANITIM OFİSİ


Uluslararası İlişkiler

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

 

Uluslararası ilişkiler alanında ülke çapında giderek artan nitelikli eleman gereksinimini karşılamak amacıyla 1984 yılında kurulan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler disiplinini, uluslararası alandaki teorik ve pratik gelişmelere paralel olarak inceleyen dinamik ve uzmanlaşmış bir program sunmaktadır. Bölümümüzde, uluslararası ilişkiler disiplini kapsamında yer alan uluslararası politika, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk ve uluslararası politik ekonomi alanlarındaki temel derslere ek olarak, sosyal bilimlerin ana dallarına yönelik dersler de verilmektedir. Ayrıca, daha özel ve güncel konu ve sorunlara yönelik gerek bölüm içinden gerekse bölüm dışından seçmeli dersler alma olanağı tanınmaktadır.

 

Bölümümüzün önemli bir parçası da 1988 yılında kurulan ve bölge çalışmaları alanında araştırma yapmak isteyen araştırmacı ve akademisyenlere ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayan Bölge Çalışmaları Merkezi'dir.

 

Meslekî İngilizce bilgisinin öneminin bilincinde olan bölümümüz, ODTÜ tarafından sunulan İngilizce derslerinin yanı sıra, yabancı öğretim üyeleri tarafından verilen özel mesleki İngilizce derslerini de programına almıştır. Bunun yanı sıra, öğrenciler ikinci bir yabancı dili seçmeli ders olarak almaya teşvik edilmektedir.

 

İçinde bulunduğumuz iletişim çağının gereklerini göz önüne alan bölümümüz, bilgisayar ve internet eğitimini de programına katmak suretiyle öğrencileri alandaki gelişmeleri takip edebilecek altyapıyla donatmayı amaçlamaktadır.

 

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1987-88 öğretim yılından beri yüksek lisans programını sürdürmektedir. 1997-98 öğretim yılında ise doktora programını başlatarak, araştırma ve uzmanlaşmaya yönelik çalışmalarına hız vermiştir. Tecrübeli elemanların yanı sıra, genç ve dinamik bir kadroya sahip oluşu ve görece az sayıda öğrencisi bölümün eğitim kalitesinin yüksek olmasında önemli rol oynamaktadır.

 

İş Olanakları


Bölümümüz mezunları Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, AB Genel Sekreterliği, Rekabet Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında veya NATO, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerde çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca, çeşitli yerli ve yabancı bankalar, dış ticaret ve denetleme firmaları, uluslararası şirketler, borsa aracı kurumları gibi özel sektör kuruluşlarında ve medya sektöründe de çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Bölümümüz mezunlarının bir kısmı değişik kaynaklardan sağlanan burs imkanlarıyla, yurtiçinde ve yurtdışındaki saygın eğitim kurumlarında lisansüstü ve doktora çalışmalarına devam edebilmektedirler. Lisansüstü çalışmalarının ardından mezunlarımız, akademide ya da özel sektörde kariyerlerini geliştirmektedirler.